Intellectueel eigendom

Doordat de procedure voor beschermingsrecht van het concept nog gestart dient te worden, is voor dit concept vooralsnog uitsluitend een datumregistratie gedaan middels een online I-DEPOT bij BOIPT.int. Deze registratie omvat het bewijs dat de creatie van de ontwerper al bestaat vanaf tenminste 13-4-2019.

De I-DEPOT is te zien via deze link.