Het probleem

Ontwikkeling in privacy wetgeving
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee zullen in heel Europa dezelfde regels rond privacy gaan gelden, met aanzienlijke gevolgen voor ondernemingen die met persoonlijke gegevens werken, zowel digitaal als op papier. De AVG geeft richtlijnen hoe persoonlijke informatie moet worden gebruikt en verwerkt. Zo worden organisaties voortaan verplicht om:
– Verantwoording te dragen over hoe deze data worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt;
– Alles te doen om persoonlijke data te beschermen en eventuele datalekken te voorkomen.

Veel bedrijven die nog gebruikmaken van een shredder met zogenaamde ‘stripcut techniek’ realiseren zich niet dat deze vaak een te laag veiligheidsniveau biedt om aan de AVG te kunnen voldoen. Het advies is om de vernietiging van potentieel gevoelige, geprinte data te beschouwen als een integraal onderdeel van het bedrijfsproces, waarbij bedrijven het veiligheidsniveau van hun papiervernietiger nauwer moeten afstemmen op hun bedrijfsactiviteiten (Budding, 2018).

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan moeten organisaties de gegevens vernietigen (AVG, 2018).

Op welke taken in de gezondheidszorg hebben deze ontwikkelingen invloed?
Omgang met persoonsgegevens welke niet meer benodigd zijn voor een doeleinde. Een voorbeeld hiervan is na het toedienen van medicatie uit GDS zakjes (voornamelijk baxter zakjes), de omgang met deze zakjes.

Wat is het probleem?
Zorginstellingen voldoen niet aan de nieuwe AVG-wetgeving als zij de baxterzakjes met persoonsgegevens na gebruik niet vernietigen (B.W. Schermer, 2018).
Wie heeft het probleem?
Voor dit probleem zijn meerdere doelgroepen te onderscheiden, namelijk de zorginstelling in Europa (met als betrokkenen: de zorgverlener, het management) en de zorgontvanger.
Wanneer is het probleem ontstaan?
Sinds in mei 2018 de nieuwe AVG-wetgeving van toepassing is.
Waarom is het een probleem?
Voor de zorginstelling: Men voldoet niet aan de wetgeving, en heeft hierdoor kan op hoge boetes (Budding, 2018). Voor de zorgontvanger omdat zijn privacy hierdoor mogelijk in het beding komt.
Waar doet het probleem zich voor?
In de Europese zorgsector na toedienen van medicatie aan de cliƫnt.

Baxtervernietiger Medicijnzakjesvernietiger shredder